inventory number: 442/2.2/421/1
title: Jerzy Bereś – sculpture "The wind of History" (1995), 120 slide
date: ok. 1995
type: slide transparency colour
size: diapozytyw 120
additional info: KODAK-EPP-6005, frame number: 1-2
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane w Pałacu Sztuki w Krakowie. Praca obecnie znajduje się w kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” w Toruniu. Fotografował Marek Gardulski.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś