inventory number: 442/5.2/1307/1
title: Jerzy Bereś – solo exhibition entitled "Dokumenty rzeczowe" (Biuro Wystaw Artystycznych in Bydgoszcz, Gdańska 20, Bydgoszcz, 10-11.2004), the photo shows Jerzy Bereś' sculptures "Open Work" (1978), "Oracle III" (1967), "Clapper" (1970), "Wheel-Barrow of Freedom" (1981), "Prayer" (1986), "Altar of Independence" (1982-1983), "Erotic" (1968), 120 slide
date: 2004-10-2004-11
type: slide transparency colour
size: diapozytyw 120
additional info: FUJI-RVP, frame number: 12-13
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane podczas indywidualnej wystawy Jerzego Beresia pt. “Dokumenty rzeczowe” (Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy, ul. Gdańska 20, Bydgoszcz, 10-11.2004). Fotograf niezidentyfikowany.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś