inventory number: 442/5.2/1306/1
title: Jerzy Bereś – solo exhibition entitled "Jump" (Otwarta Pracownia, Dietla 11, Kraków, 26.10-29.10.2001), the photo shows Jerzy Bereś' sculpture "Altar of Freedom (Jump)" (2001), 120 slide
date: 2001-10
type: slide transparency colour
size: diapozytyw 120
additional info: FUJI-RDPIII, frame number: 1-2
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane podczas indywidualnej wystawy Jerzego Beresia pt. “Skok” (Otwarta Pracownia, ul. Dietla 11, Kraków, 26.10-29.10.2001). Praca obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Fotografował Marek Gardulski.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś