inventory number: 442/5.2/1303/2
title: Jerzy Bereś – solo exhibition entitled "New Content" (Krzysztofory Gallery, Szczepańska 2, Kraków, 11-12.1986), the photo shows Jerzy Bereś' sculptures "Creeper" (1986), "Wait" (1984), "Boycott" (1986), "Prayer" (1986), "Altar of Independence" (1982-1983), "Movement" (1985), "Cross" (1968-1983), "Trance" (1983), 120 slide
date: 1999-11 - 1999-12
type: slide transparency colour
size: diapozytyw 120
additional info: ORWO-UK17-CHROM, frame number: 4
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane podczas indywidualnej wystawy Jerzego Beresia pt. “Nowa treść” (Galeria Krzysztofory, ul. Szczepańska 2, Kraków, 11-12.1986). Fotografował Marek Gardulski.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś