inventory number: 442/5.2/1303/5
title: Jerzy Bereś – solo exhibition entitled "New Content" (Krzysztofory Gallery, Szczepańska 2, Kraków, 11-12.1986), the photo shows Jerzy Bereś' sculptures "Protest" (1982-1985), "Creeper" (1986), "Shield" (1976-1982), "Altar of Independence" (1982-1983), "Trance" (1983), "Cross" (1968-1983), "Front" (1982-1984), 120 slide
date: 1999-11 - 1999-12
type: slide transparency colour
size: diapozytyw 120
additional info: ORWO-UK17-CHROM, frame number: 12
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane podczas indywidualnej wystawy Jerzego Beresia pt. “Nowa treść” (Galeria Krzysztofory, ul. Szczepańska 2, Kraków, 11-12.1986). Fotografował Marek Gardulski.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś