inventory number: 442/5.2/1304/3
title: Jerzy Bereś – solo exhibition entitled "Nowa treść" (Biuro Wystaw Artystycznych in Lublin, Grodzka 5a, Lublin, 12.1986-01.1987), the photo shows Jerzy Bereś' sculptures , 135 slide
date: 1986-12 - 1987-01
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: n/a
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane podczas indywidualnej wystawy Jerzego Beresia pt. “Nowa treść” (Biuro Wystaw Artystycznych w Lublinie, ul. Grodzka 5a, Lublin, 12.1986-01.1987). Fotograf niezidentyfikowany.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś