inventory number: 442/1.1/5/16
title: Maria Pinińska-Bereś – "The Banner" (photo documentation of the performance, fields of Prądnik, Kraków, January 1980), 135 slide no. 16
date: January 1980
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Orwochrom UT 18, frame number: 35-36
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Ubrana w różowy strój kobieta (Maria Pinińska-Bereś), rozsypuje na śniegu różowy pigment z trzymanego w drugiej ręce różowego rogu, obok stoi różowy transparent z białym napisem o treści "Różowy". Na pierwszym planie widoczne różowe sanki. Na polach leży śnieg, w tle widoczne drzewa i linia wysokiego napięcia. Kadr poziomy.

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś