inventory number: 442/1.1/5/30
title: Maria Pinińska-Bereś – "The Banner" (photo documentation of the performance, fields of Prądnik, Kraków, January 1980), 135 slide no. 30
date: January 1980
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Orwochrom UT 18, frame number: 53-54
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zbliżenie różowy napis wysypany pigmentem na śniegu wokół różowego transparentu. Na śniegu widoczne wydeptane ślady. Kadr poziomy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś