inventory number: 442/1.2/102/1
title: Jerzy Bereś – "Wooden Road" (photo documentation of the artistic action, Grugapark, Essen, 28.08-5.09.1974), 135 slide no. 1
date: 1974-08-28-1974-09-05
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Eastman Color Safety Film (copy?), frame number: unknown
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Asfaltowy teren w parku. Na środku stoi duża drewniana konstrukcja pt. "Taczki romantyczne", której koło, wykonane z szerokiego pniaka, zostawia biały ślad "JA" na asfalcie. Z tyłu widoczne krzesełka i ludzie. Kadr pionowy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś