inventory number: 442/1.2/102/2
title: Jerzy Bereś – "Wooden Road" (photo documentation of the artistic action, Grugapark, Essen, 28.08-5.09.1974), 135 slide no. 2
date: 1974-08-28-1974-09-05
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Eastman Color Safety Film (copy?), frame number: unknown
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Trawiasty teren w parku, w tle drzewa. Na pierwszym planie tablica z napisem "HOLZWEG TIERISCHE STATION JERZY BEREŚ" ("stacja zwierzęca"). Po lewej stronie stoi drewniany obiekt przypominający karmnik dla zwierząt z sianem pt. "Rytuał erotyczny". Obok widoczny chłopiec wyciągający siano. Kadr poziomy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś