inventory number: 442/1.2/102/4
title: Jerzy Bereś – "Wooden Road" (photo documentation of the artistic action, Grugapark, Essen, 28.08-5.09.1974), 135 slide no. 4
date: 1974-08-28-1974-09-05
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Eastman Color Safety Film (copy?), frame number: unknown
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Trawiasty teren w parku, w tle krzewy i ludzie. Na środku stoi drewniany obiekt pt. "Rytuał prawa", mający formę podłużnego pnia na czterech masywnych nogach z wydrążeniem od góry i metalowym gongiem od spodu. O obiekt wsparta jest duża, wyrzeźbiona w drewnie dłoń. Kadr pionowy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś