"Pure Work entitled The Nude" (photo documentation of the artistic action, Krzysztofory Gallery, Kraków, 7.02.1981), 135 slide no. 32

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś