ART BASEL 2022

Jerzy Bereś

Dawid Radziszewski Gallery, Warszawa

16 – 19.06.2022

Jerzy Bereś, “Spring Altar” (1974), “The Blues” (1975, “Fear”, (1973)

Jerzy Bereś, “The Blues” (1975)

Jerzy Bereś, “Fear”, (1973)

Jerzy Bereś, “Spring Altar”, (1974)

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś