Jerzy Bereś – Sculptures of Wood

Dawid Radziszewski Gallery

Warszawa, 10.06 – 30.07. 2022

 

Jerzy Bereś, “Ymbol” (1987), “Cepiarnia/Greenhouse” (1970

 

Jerzy Bereś, “Ymbol” (1987)

Jerzy Bereś, “Cepiarnia/Greenhouse” (1979), “Normalizator/Normalizer” (1969), “Socha etyczna/Ethical Plough” (1992)

Jerzy Bereś, “Cepiarania/Greenhouse” (1979), “Ymbol” (1987), “Normalizator/Normalizer” (1969)

Jerzy Bereś, “Socha etyczna/Ethical Plough” (1992)

Jerzy Bereś, “Normalizator/Normalizer” (1969)

Jerzy Bereś, Poklepywacz/Patter” (1971)

Jerzy Bereś, Poklepywacz/Patter” (1971)

Jerzy Bereś, “Cepiarnia/Greenhouse” (1970)

Jerzy Bereś, “Normalizator/Normalizer” (1969), “Ymbol” (1987)

Jerzy Bereś, “Cepiarnia, Greenhouse” (1970), “Normalizator/Normalizer” (1969), “Socha etyczna/Ethical Plough” (1992), “Ymbol” (1987)

Jerzy Bereś, “Ymbol” (1987), “Normalizator/Normalizer” (1969), Cepiarnia/Greenhouse” (1970)

Jerzy Bereś, “Normalizator/Normalizer” (1969), “Socha etyczna/Ethical Plough” (1992), “Ymbol” (1987)

Jerzy Bereś, “Normalizator/Normalizer” (1969), “Socha etyczna/Ethical Plough” (1992)

Jerzy Bereś, “Ymbol” (1987), “Normalizator/Normalizer” (1969)

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś