National Museum in Warsaw collects

MNW collects. Purchases from 2017–2022

11 maja – 10 września 2023

Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Jerzy Bereś, “Beautiful Phantom”, 1963

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś