Jerzy Bereś: Phantoms from 1963-66. Bettina Bereś: paintings from 1986-93

 czerwiec / lipiec 1993

Galeria ZPAP Pryzmat, Kraków

 

Fot. Marek Gardulski

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś