Sculpture in the garden

IX 1988

Association of Polish Architects (SARP), Warszawa [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś