1st nationwide review of painting, graphics and sculpture

1 – 30 V 1962

ZPAP exhibition pavilion, Bielsko-Biała [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś