4th Collection of the Krakow Group

3 VIII – 13 XI 1984

Krzysztofory Gallery, Kraków
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś