50/50/50. 50 years of gallery activity/ 50 works/ 50 artists

6 III – 2 IV 2015

BWA Gallery in Kielce [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś