Oracle II

1967

336 x 122 x 200 cm; wood, bark, leather, rope

 

 

Photo by Marek Gardulski

Photo by Róża Pietruszewska

 

Photo by Róża Pietruszewska

Photo by Róża Pietruszewska

Photo by Róża Pietruszewska

Photo by Róża Pietruszewska

Exhibition “Material documents”, BWA Bydgoszcz, October-November 2004, photo: Wojciech Woźniak

Krzysztofory Gallery, Kraków, photo by Janusz Paszek

Krzysztofory Gallery, Kraków, photo by Erazm Ciołek

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś