Oracle II

1967

336 x 122 x 200 cm; wood, bark, leather, rope

 

 

Photo by Róża Pietruszewska

 

Photo by Róża Pietruszewska

Photo by Róża Pietruszewska

Photo by Róża Pietruszewska

Photo by Róża Pietruszewska

Exhibition “Material documents”, BWA Bydgoszcz, October-November 2004, photo: Wojciech Woźniak

Krzysztofory Gallery, Kraków, photo by Janusz Paszek

Krzysztofory Gallery, Kraków, photo by Erazm Ciołek

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś