7th Festival of Fine Arts

IX 1978

CBA Zachęta Gallery, House of the Visual Artist and others, Warszawa [catalogue]
manifestation ARTISTIC MASS II (9 IX)
fot. Zygmunt Rytka

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś