7th March Salon under the slogan “Against fine arts”

1972

BWA Gallery, Zakopane
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś