Altar I (Alarm Clock)

1972

h 150 cm; wood, metal lid, rope, polychrome; work missing

 

Photo by Jacek Szmuc

Photo by Jacek Szmuc

Photo by Jacek Szmuc

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś