Altar of Boredom

1976/1977

135 x 65 x 26 cm; wood, bottles, stones, polychrome

 

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś