Altar of Democracy

2007

h 360 cm; wood, leather belts, fabric, canvas
Photo by Marek Gardulski

 

 

 

 

in Krzysztofory Gallery, Kraków

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś