Altar of Face

1974

102 x 230 x 70 cm; wood, metal, rope, bread
material proof FROM THE “ALTAR of Face” MANIFESTATION, GALERIA STUDIO, WARSAW, December 9, 1974
(IN THE COLLECTIONS OF THE NATIONAL MUSEUM IN WROCŁAW)

 

Photo courtesy of the National Museum in Wrocław

Exhibition “Art bends life”, Bunkier Sztuki Gallery, Kraków, 12/06-9/09/2007, photo: Marek Gardulski

Exhibition “Art bends life”, Bunkier Sztuki Gallery, Kraków, 12/06-9/09/2007, photo: Marek Gardulski

Fot. dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Jerzy Bereś, “Altar of Face”, Studio Gallery, Warsaw, December 9, 1974

Jerzy Bereś, “Altar of Face”, Studio Gallery, Warsaw, December 9, 1974

Jerzy Bereś, “Altar of Face”, Studio Gallery, Warsaw, December 9, 1974

Jerzy Bereś, “Altar of Face”, Studio Gallery, Warsaw, December 9, 1974

Jerzy Bereś, “Altar of Face”, Studio Gallery, Warsaw, December 9, 1974

Jerzy Bereś, “Altar of Face”, Studio Gallery, Warsaw, December 9, 1974

Jerzy Bereś, “Altar of Face”, Studio Gallery, Warsaw, December 9, 1974

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś