Altar of Forgiveness

1994

340 x 400 x 60 cm, Wood, canvas, polychrome

 

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś