Altar of Love

2008

262 x 110 x 60 cm; wood, canvas, ribbons, string, polychrome

 

Krzysztofory Gallery, photo by Marek Gardulski

Photo by Róża Pietruszewska

Photo by Róża Pietruszewska

Photo by Róża Pietruszewska

Photo by Róża Pietruszewska

Photo by Róża Pietruszewska

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś