Altar of Patience

1976/1985

254 x 80 x 60 cm; wood, rope, polychrome
(in the collection of the Campa Museum in Prague)

 

Galeria Krzysztofory, fot. J. Krzyszkowski

Jerzy Bereś, „Ołtarz cierpliwości”, 1976-85, fot. z archiwum rodziny

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś