Altar of Wisdom

1980/1981

174 x 120 x 60 cm; wood, rope, metal bell, polychrome
(IN THE COLLECTION OF THE SILESIAN MUSEUM IN KATOWICE)

 

Exhibition “Material documents”, BWA Bydgoszcz, October-November 2004, photo: Wojciech Woźniak

 

Jerzy Bereś, „Ołtarz mądrości”, 1981, fot. A. Polakowski

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś