Ars Erotica

 I – III 1994

(the openning 28 I)
National Muzeum, Warszawa [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś