Artists from Krakow. 2nd Krakow Groupkowa. II Grupa Krakowska

30 III – 24 IX 2023

MOCAK Museum of Contemporary Art, Kraków [catalogue]

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś