Artists from Krakow

 VIII – IX 1993

Zachęta Gallery, Warszawa [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś