Birth (of Man)

1957

plaster, black patinated cast; work destroyed

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś