Circle

1976

wys. 193 cm, ∅ 250 cm; canvas, quilt, stones, paper mâché, poles with banners, cotton wool, polychrome

 

Photo by Robert Głowacki

Photo by Diana Kołczewska

Photo by Robert Głowacki

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś