Classics of modern times

10 VI – 31 VIII 1994

National Museum in Warszawa [folder]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś