Collection of the Pomeranian Society for the Encouragement of Fine Arts

10 IV – 23 IX 2006

MNational Museum in Gdańsk, Contemporary Art Department, Abbots’ Palace, Oliwa
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś