Color energy

14 V – 5 VII 2009

 Grodzka Gallery, Lublin

 

photo by Diana Kołczewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś