Conqueror (Monument of a Bust)

1957

plaster, cast; work destroyed
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś