Contact II

8 V 2002

Dartington Gallery, Dartington

 

Description of the action (unfortunately, only in Polish for now)

Miejsce: galeria w kampusie uniwersyteckim

Akcja: manifestacja była powtórzeniem akcji z Kyoto (5 III 2002). Różnica polegała na użyciu na użyciu gazet brytyjskich, powstał także inny dokument, bo uwiarygodniony innymi podpisami. Po akcji odbyła się długa dyskusja na temat różnych płaszczyzn kontaktu.

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś