Cross

1968/1983

256 x 190 x 210; wood, rope, stones, canvas, polychrome

 

 

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś