De-construction of the Leaning Tower I

1994

170 x 54 x 60 cm; 55 x 35 x 50 cm; plywood, sponge covered with canvas, polychrome

 

 

Photo by Marek Gardulski

Photo by Diana Kołczewska

Photo by Jerzy Bartkowski

Photo by Maciej Węgrzyn

Photo by Jerzy Bartkowski

Photo by Diana Kołczewska

Photo by Maciej Węgrzyn

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś