Dialogue with Tadeusz Kantor

1991

Material proof from the “Dialogue with Tadeusz Kantor” Manifestation, Krzysztofory Gallery, Kraków, May 27, 1991 (probably destroyed)

Photo by Janusz Paszek

Photo by Witold Górka

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś