Drawer

1970

44 x 83 x 52 cm; wood, paper mâché, polychrome; work missing

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś