Erotic

1968

200 x 200 x 100 cm; wood, canvas tape, voile, polychrome
(in a private collection)

 

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

Krzysztofory Gallery, Kraków

Exhibition “Material documents”, BWA Bydgoszcz, October-November 2004, photo: Wojciech Woźniak

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś