Exhibition of sculpture collections (1981-1985)

1985

ZAR gallery, Warszawa [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś