Exhibition of Sculptures by Jerzy Bereś

September 1976

 BWA Gallery in  Białymstok [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś