Exhibition of young art

1957

Oslo, Bergen, Narvik, Norway
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś