Falsehood

1968/1969

39 x 19 cm; hardboard, canvas, photography

 

Photo by Róża Pietruszewska

Photo by Róża Pietruszewska

Photo by Jacek Stokłosa

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś